Bancaire wegwijzer

Op diverse momenten kan er voor uw onderneming een financieringsvraagstuk ontstaan; bij groei en uitbreiding, bij aankoop van een bedrijf, of bij (tijdelijk) financiële problemen. Voordat u naar de bank gaat is het belangrijk om eerst een goede (financiële) analyse te maken van uw onderneming en uw ondernemerscapaciteiten. Verder is het van belang te weten op basis van welke criteria de bank zal besluiten een financiering te verlenen en welke informatie de bank daarvoor nodig heeft. Op grond hiervan kan een business plan in de vorm van een financieringsaanvraag opgesteld worden en zal vooraf de haalbaarheid door ons getoetst worden. Naast bancair krediet zal ook bekeken worden of er een andere vorm van krediet wenselijk is en/of er aanvullend risicodragend vermogen gewenst is.

Desgewenst zijn wij samen met u gesprekspartner bij de bank en begeleiden wij u bij de gehele kredietaanvraagprocedure tot en met de beoordeling van de uitgebrachte kredietofferte en bewaking van de voortgang na acceptatie van de offerte. Met onze bancaire achtergrond kunnen wij op een eenvoudige wijze de vertaalslag maken tussen u en de bank. Door aangescherpte regelgeving en daardoor een stringenter beleid van veel banken wordt dit steeds belangrijker.

Als u het gevoel heeft dat u op dit moment teveel aan uw bank betaalt, u wilt besparen op uw bankkosten en/of een second opinion op uw bankzaken wenst, kunnen wij met onze jarenlange bankervaring u snel hier meer duidelijkheid over geven.

Comments are closed.